Inne

Czym są i do czego służą noże tokarskie?

Noże tokarskie jak sama nazwa wskazuje mają zastosowanie przy tokarkach, które można stosować przy skrawaniu. Noże tokarskie posiadają tylko jedno ostrze i za jego pomocą możemy zrobić toczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Kształtowany przedmiot przeważnie ma kształt bryły obrotowej i dzięki nożom tokarskim możliwe jest uformowanie go w inny kształt. Oprócz toczenia za ich pomocą można dokonać także przecinania, wcinania, gwintowania oraz rowkowania. Tokarki są bardzo popularnym urządzeniem do wytwarzania gwintów. Z czego wygląda nóż tokarski i jakie są jego typy? Jakich innych maszyn wykorzystamy do robienia gwintów?

Budowa i wygląd noża tokarskiego

Nóż tokarski zbudowany jest z dwóch fragmentów – roboczego i chwytowego. Część chwytowa montowana jest prosto w tokarce, część robocza natomiast składa się z kilku innych fragmentów i to dzięki niej możliwa jest praca noża. Składa się na nią powierzchnia natarcia oraz przyłożenia, krawędź skrawająca, ostrze a także naroże. Każda z tych części pełni inne zadanie i wystarczy, że nie będzie jednej z nich i nóż nie będzie pełnił swojej funkcji. Noże tokarskie wykonane bywają ze stali szybkotnącej i wykorzystywane w takim przypadku będą do obróbki stali, staliwa, żeliwa a także miękkiego mosiądzu. Drugi materiał, z którego mogą być zrobione to płytki zrobione z węglików spiekanych, dzieli się je jeszcze na rodzaj S oraz H i obydwa będą stosowane przy innych tworzywach.

Jakie wyróżniamy rodzaje noży tokarskich?

Noże tokarskie klasyfikować można uwzględniając różne wyznaczniki. Przeważnie spotkać można się z podziałem według metody kształtowania. W takich sytuacjach wyodrębniamy noże punktowe, kształtowe i obwiedniowe. Noże punktowe łączą się z kształtowanym przedmiotem punktowo, czyli jedynie czubkiem ostrza. Noże kształtowe będą kształtowały tworzywo brzegiem ostrza, za to noże obwiedniowe charakteryzują się kształtowaniem za pomocą przetaczania się po powierzchni.

Inną metodą na grupowanie noży tokarskich będzie ze względu na ich budowę.

Wyodrębniamy w takich sytuacjach noże tokarskie jednolite, składane, noże z płytką lutowaną oraz noże oprawkowe. Noże jednolite są stworzone tylko z jednego typu tworzywa i najczęściej będzie to stal, składane dla odmiany będą posiadały wymienne płytki wykonane z węglików spiekanych. Noże z płytką lutowaną wykorzystywane są do toczenia wzdłużnego, zewnętrznego a także wewnętrznego, ale także do przecinania oraz planowania. Noże oprawkowe wykonują nowe noże tokarskie o wyjątkowych kształtach – promieniowych, przezieraków, wytaczaków i zdzieraków.

Obróbka gwintów – jakich innych narzędzi możemy do tego użyć?

Gwinty można tworzyć za pomocą paru różnych metod. Rozróżnić można obróbkę za pomocą walcowania, frezowania, szlifowania, nacinania gwintownikiem, nożami stycznymi wagnera albo nacinania na tokarce.

Dostępne na rynku noże styczne wagnera są niezmiernie specjalistycznym oraz skomplikowanym sprzętem, mimo to przy wykorzystaniu ich proces obróbki przebiega bardzo szybko.

Jednymi z najłatwiejszych technik będzie nacinanie na gwintowniku oraz nacinanie gwintu narzynką. Najczęściej będą one też używane w przydomowych warsztatach, wystarczy jedynie, że mamy właściwe maszyny. Warto także pamiętać, że na gwintowniku wykonamy tylko gwinty wewnętrzne, a na narzynce gwinty zewnętrzne.

Źródło: Szlifmet – walcowanie gwintów