Ogrzewanie

Ogrzewanie mieszkania – jakie systemy grzewcze wziąć pod uwagę?

Energia cieplna służy do nagrzewania budynków oraz wody użytkowej. Stanowi ona zazwyczaj największą część popytu energetycznego budynku. Może być wytwarzana i dostarczana do budynku przy pomocy różnorakich metod i źródeł. Jakie są źródła energii cieplnej? Co to jest energia odnawialna? Jakie są typy metod grzewczych?

Źródła ciepła w Twoim domu – jakie masz opcje?

Do źródeł energii cieplnej wlicza się: gaz ziemny, olej opałowy, energię słoneczną, energię elektryczną oraz ekologiczną energię cieplną. Czym charakteryzują się wyróżnione źródła?

  • ekologiczna energia cieplna – pompy ciepła wykorzystują energię geotermalną lub ciepło wód gruntowych. Energię cieplną można pozyskać za darmo aż w 75 %  z otoczenia, jedynie pozostałe 25% należy zakupić w postaci prądu. Pozyskiwanie energii cieplnej z otoczenia to morze korzyści. Stosując ten typ ogrzewania nie wytwarza  się CO2, jest to niekończące się źródło energii, koszty ogrzewania są niskie, nie jest się uzależnionym od dostawców energii. Istotne jest tutaj korzystanie z fachowego serwisu jak np. serwis vaillant w Krakowie oraz dobra termoizolacja budynku.
  • gaz ziemny – jest efektywny, wytwarza najniższe ilości dwutlenku węgla w stosunku do innych źródeł kopalnych, w trakcie spalania nie wytwarzają się popiół i sadza, gaz nie wymaga składowania. Korzystanie z gazu można dowolnie zestawiać z odnawialnymi źródłami energii. Maszyny grzewcze wykorzystywane do gazu nie zajmują dużo powierzchni.
  • olej opałowy – posiada wysoką wartość opałową,można łączyć go nawet do 20% biopaliwa,które jest odnawialne. Olej opałowy z powodzeniem można łączyć z odnawialnymi źródłami energii. W czasie obniżki cen warto zrobić spory jego zapas i przez to sporo zaoszczędzić. Żeby używać oleju opałowego wymagane jest posiadanie dużego zbiornika, magazynu podziemnego lub nadziemnego a także sprawny system przeciwpożarowy i zabezpieczenie przed wodą.
  • energia słoneczna – jest darmowa i niewyczerpalna, nie emitujeCO2, można ją dołączyć do dotychczasowych źródeł energii cieplnej. Żeby używać energii słonecznej trzeba mieć miejsce dopasowane dla kolektorów. Istotne by było ono ciągle nasłonecznione, najlepiej jest gdy zainstaluje się je od południa.
  • energia elektryczna – doskonale sprawdza się jako uzupełnienie innych sposobów ogrzewania lub jako jedyne. Stosowanie tylko prądu jako źródła ogrzewania stosuje się wyłącznie w miejscach okresowegoprzebywania jak przykładowo domki letniskowe bądź tam, gdzie instalacja innych metod jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Zaletami są tuniewielkie koszty montażu oraz sprzętów. Maszyny takie nie zajmują też zbyt wielepowierzchni. 

Odnawialne źródła energii

Gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel to surowce kopalne, jakie powstawały przez wiele milionów lat. Złoża tych dóbr maleją a co za tym idzie ich koszty sukcesywnie wzrastają. Należałoby zainteresować się energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, mogącą dopełnić bądź zupełnie wyprzeć paliwa kopalne. Do odnawialnych źródeł energii należą między innymi: energia słoneczna i geotermalna. Aby w w zupełności wykorzystać efektywność tych niewyczerpalnych źródeł energii wymagana jest nowoczesna technologia. Inteligentne technologie systemów solarnych i pomp ciepła jakim jest przykładowo system i serwis vaillant, pozwalają na wysoką efektywność skorzystania z odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie się na korzystanie w głównym stopniu z energetyki odnawialnej, to nie tylko oszczędność ale idbałość o środowisko naturalne.

Rodzaje systemów grzewczych?

Na system grzewczy składają się takie elementy jak: wytwarzanie ciepła, jego dystrybucja a takżepłynne rozmieszczenie do poszczególnychpokoi. W zależności od tego na jakie źródło energii cieplnej się zdecydujemy, trzebadobrać do niego dopasowany system grzewczy. Należą do nich m.in.: 

  1. kotły olejowe – w nowych kotłach zastosowane jest prawo kondensacji. Oznacza to że prócz spalanego paliwa,wykorzystywane jest również ciepło, które przy tradycyjnej technice grzewczej pozostawało niewykorzystane.
  2. kotły gazowe – to  praktycznienie wymagające obsługi i dość tanie rozwiązanie. Zasilane gazem, oprócz ogrzewania pomieszczeń może też podgrzewać wodę użytkową. Dzielimy je na kotły jedno- i dwufunkcyjne.
  3. pompy ciepła to urządzenia grzewcze stosujące energię ze źródeł odnawialnych czyli z wody,słońca lub powietrza.Działanie pomp opiera się na przemianach fizycznych jak np. parowanie,skraplanie,sprężanie i rozprężanie.
  4. piece elektryczne – są bardzo wygodne w użyciu i tańsze od kotłów olejowych czy gazowych. Nie wymagają dużo przestrzeni, zazwyczaj występują w wersji stojącej i wiszącej.Nie wytwarzają spalin ani dwutlenku węgla. Źródłem ciepła jest w nich zazwyczaj grzałka w osłonie np. stalowej lub mosiężnej, chroni ona przed stycznością z wodą. To ile jest grzałek w kotle wpływa na moc pieca.
  5. fotowoltaika – przy jej użyciu wytwarzany jest prąd użytkowy można też ogrzać wodę użytkową czy budynek.Systemy te są zupełnie bezobsługowe i bezkosztowe w eksploatacji.

Obojętnie jakie metody wybierzemy, warto troszczyć się o dobry stan maszyn przez cykliczne serwisowanie, świetnym wyborem będzie przykładowo serwis vaillant. Wybierając system grzewczy do budynku, należy zwrócić uwagę nie tylko na sprawy cenowe ale równieżekologiczne.