Biznes

Dlaczego adwokat nie może się reklamować?

Niewątpliwie, reklama stała się dźwignią handlu i stanowi nieodłączny element branży usługowej. Jednak zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są działalnościami usługowymi, zakwalifikowane zostały do zawodów zaufania publicznego, poprzez co poszukiwanie nowych petentów nie może stać się niezgodne z godnością fachu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich ograniczeń jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana została rygorom, które każdy adwokat winien mieć na względzie chcąc reklamować własne usługi. Już samo odnalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a co dopiero analiza zgodności postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy format reklamy jest zabroniony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o promowanie usług adwokackich, szczególnie niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie a także innych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie własnej osoby, kancelarii czy firmy podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • odpłatne inspirowanie notatek prasowych oraz audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji mają służyć promocji adwokata oraz jego kancelarii;
  • komentowanie w mediach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje przyciągania klientów w sposób niezgodny z godnością zawodu, wykorzystywania usług firm pozyskujących petentów, natrętnego narzucania swoich usług, jak również wszelakich pozostałych prób zdobywania petentów z naruszeniem prawa lub przepisów współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować własne usługi?

Wszelkie próby prowadzenia marketingu kancelarii czy też reklamowanie osoby adwokata są bezwzględnie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej wyraża zgodę na ewentualność umieszczania informacji o adwokacie w środkach masowego przekazu. Niemniej jednak i w tej materii wprowadza ograniczenia – informacja o działalności adwokackiej powinna być dokładna, nie może wprowadzać w błąd, a jej forma powinna być zgodna z zaleceniami. W związku z powyższym adwokat został uprawniony do powiadamiania o świadczonej pomocy prawnej dla przykładu poprzez rozmieszczanie nowinek na dokumentach służbowych, umieszczanie informacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych oraz umieszczanie informacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do oznajmiania o własnych preferencjach zawodowych a także umiejętności posługiwania się językami obcymi. Ponadto zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na obiektach siedzib kancelarii a także posługiwanie się poprzez adwokatów tytułami naukowymi.
Należy mieć na uwadze, iż informacja została dozwolona, reklama została zabroniona. Adwokat za próbę nabywania petentów w sposób niezgodny z etyką zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona internetowa adwokata z Warszawy