Jak wgrać pilota Nice Flo/SMILO?

Programowanie pilota Flo

Programowanie pilota Flo jest niezwykle proste. Kod ustawiamy mechanicznie przy użyciu pilota, którym posługiwaliśmy się do tej pory. Aby cała czynność przebiegła pomyślnie, w pierwszej kolejności, musimy otworzyć nowy nadajnik. Zrobimy to bez problemu – poprzez wciśnięcie elementu obudowy do środka. Kolejny krok, to ustawienie przełączników DIP-SWITCH, znajdujących się wewnątrz pilota. Przełączniki powinny być ustawione tak samo, jak w poprzednim nadajniku. Oto cała sztuka programowania nadajnika Flo.

Programowanie pilota SMILO

Nadajnik SMILO programujesz w nieco inny sposób niż nadajnik Flo. Niemniej, procedura kodowania pilota jest tak samo prosta. Wystarczy wcisnąć dowolny przycisk na nowo-zakupionym pilocie i przytrzymać go przez 5-6 sekund. Wprowadzamy tym samym radioodbiornik bramy w tryb programowania. Następnie musimy trzykrotnie wcisnąć dowolny przycisk na pilocie, który do tej pory otwierał naszą bramę. Mają to być krótkie, jednosekundowe, pulsujące ruchy. Jest to czynność zabezpieczająca, która chroni przed niepożądaną kopią sygnału. Radioodbiornik niejako koduje, że operacja jest legalną formą programowania nowego pilota przy użyciu poprzedniego napędu. Jeśli zastosowanie poprzedniego pilota spowoduje ruch bramy, to sygnał, że czynność nie została przeprowadzona prawidłowo i po upływie 15 sekund (potrzebnej na tzw. reset systemu) należy wykonać ją raz jeszcze. Jeśli natomiast cały proces przebiegł poprawnie, wystarczy wcisnąć na sekundę dowolny przycisk na nowym pilocie i… gotowe! Ważne: wskazaną czynność zawsze wykonuj w odległości 2-3 metrów od napędu.
Gdy jednym pilotem obsługujemy kilka bram, może zdarzyć się i tak, że nadajnik za jednym razem nie zostanie przypisany do wszystkich bram. W takiej sytuacji wystarczy raz jeszcze wykonać powyższą czynność przy bramie, która nie została zaprogramowana.

II sposób – programowanie bezpośrednie do radioodbiornika

Istnieje także inny sposób programowania pilota SMILO. Jest przeznaczony dla tych, którzy nie posiadają drugiego nadajnika. Programowanie odbywa się przy użyciu jednego z dwóch radioodbiorników. Pierwszy z nich to moduł radiowy SMXIS, drugi to SMXZ. Programowanie przebiega w 3-ech krokach.

  • Krok pierwszy (I kanał)
    Jednokrotnie wciskamy przycisk programowania na radioodbiorniku. Wciśnięcie przycisku spowoduje naprzemienne miganie diody LED.
  • Krok drugi
    Naciskamy przycisk pilota przez 5-6 sekund.
  • Krok trzeci
    potwierdzenie: na tym etapie zauważymy trzy mignięcia diody na radioodbiorniku, które potwierdzają przyjęcie kodu. Po odczekaniu 15 sekund, dioda radioodbiornika przestanie migać i procedura programowania dobiegnie końca.

Kodowanie II kanał
Możemy też zaprogramować pilot na innym kanale radioodbiornika. Procedura jest taka sama, z tą tylko różnicą, że początkowa ilość kliknięć na radioodbiorniku musi odpowiadać numerowi kanału.